Szczegóły wyników

ZP/2060/D/19

"Dostawa lasera jednomodowego o długości fali 532 nm i mocy 300 mW do pomiarów spektroskopii Brillouina"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 516,9 2019.06.28 21

Pobierz wszystkie dokumenty