Szczegóły wyników

XIV.263.4.2019

"Zawarcie umowy ramowej na Świadczenie usług polegających na dostarczeniu specjalistów do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w ramach planowanych i obecnie prowadzonych projektów IT"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze pięciu najkorzystniejszych ofert w Części 1 zamówienia doc 97,5 2019.07.31 29

Pobierz wszystkie dokumenty