Szczegóły wyników

57/2019

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,4 2019.06.14 48

Pobierz wszystkie dokumenty