Szczegóły wyników

47/2019

"Dostawy sukcesywne preparatów do terapii ciągłej nerkozastępczej (CRRT) dla potrzeb OIOM"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 88,2 2019.05.22 42

Pobierz wszystkie dokumenty