Szczegóły wyników

54/2019

"Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań 1, 2 i 4 dot 18,3 2019.05.09 112

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (zadanie 3) doc 19,7 2019.05.29 54

Pobierz wszystkie dokumenty