Szczegóły wyników

36/2019

"Dostawa drobnego sprzętu, materiałów i odczynników medycznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,4 2019.04.18 88

Pobierz wszystkie dokumenty