Szczegóły wyników

45/2019

"Dostawy sukcesywne druków medycznych na okres 2 lat"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2475 - Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (2) docx 19,7 2019.04.16 71

Pobierz wszystkie dokumenty