Szczegóły wyników

43/2019

"Dostawa tabliczek informacyjnych oraz folii okiennej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,4 2019.04.02 77

Pobierz wszystkie dokumenty