Szczegóły wyników

21/2019

"Dostawy sukcesywne hemostatyków, odczynników chemicznych, materiałów stomatologicznych, surowców farmaceutycznych i utensylii aptecznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe doc 97,2 2019.04.19 96
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki częściowe 2 doc 86,2 2019.04.29 77

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 21,0 2019.04.04 54

Pobierz wszystkie dokumenty