Szczegóły wyników

22/2019

"Dostawy sprzętu, akcesoriów i urządzeń komputerowych, pakietów serwisowo - gwarancyjnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 17,5 2019.03.08 62

Pobierz wszystkie dokumenty