Szczegóły wyników

15/2019

"Dostawy sukcesywne protez i łat naczyniowych na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 17,5 2019.03.08 41

Pobierz wszystkie dokumenty