Szczegóły wyników

17/2019

"Dostawa tabliczek informacyjnych oraz folii okiennej dla Ortopedii "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 19,6 2019.02.14 49

Pobierz wszystkie dokumenty