Szczegóły wyników

9/2019

"Dostawy sukcesywne pasków do glukometrów wraz z osprzętem na okres 36 misięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 19,1 2019.03.05 32

Pobierz wszystkie dokumenty