Szczegóły wyników

1/2019

"Serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy okresowe i naprawy sprzętu i aparatury medycznej, tj. defibrylatory, sprzęt endoskopowy, pompy infuzyjne i infuzyjno-strzykawkowe."

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 19,6 2019.02.25 62

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu zadań doc 19,7 2019.02.21 59

Pobierz wszystkie dokumenty