Szczegóły wyników

6/2019

"Dostawa mebli biurowych do gabinetów konsultacyjnych Kliniki Neurochirurgii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,6 2019.02.04 40

Pobierz wszystkie dokumenty