Szczegóły wyników

DPS.ZP-271-15/18

"Sukcesywne dostawy do Domu pomocy Społecznej w Szczyrzycu materuałów medycznych jednorazowego użytku"

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o wyniku postępowania pdf 302,4 2019.01.10 280

Pobierz wszystkie dokumenty