Szczegóły wyników

100/2018

"Dostawa sprzętu i mebli medycznych stanowiących dokompletowanie zabudowy dla Kliniki Ortopedii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 18,0 2018.12.28 68

Pobierz wszystkie dokumenty