Szczegóły wyników

II/264/1/18

"Ilościowe badanie czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 2000 respondentów i metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie celowej czytelników książek będących obywatelami Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 1000 respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 26,8 2018.11.16 98

Pobierz wszystkie dokumenty