Szczegóły wyników

92/2018

"dostawy sukcesywne radiofarmaceutyków i oznaczeń radioimmunologicznych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 826,8 2018.11.30 74

Pobierz wszystkie dokumenty