Szczegóły wyników

80/2018

"Dostawy sukcesywne produktów leczniczych i tamponów donosowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 823,1 2018.10.17 85

Pobierz wszystkie dokumenty