Szczegóły wyników

72/2018

"Dostawy sukcesywne stymulatorów i kardiowerterów oraz zastawek serca z dostępu naczyniowego "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 826,5 2018.11.30 74

Pobierz wszystkie dokumenty