Szczegóły wyników

65/2018

"Dostawa stymulatora ładowalnego do stymulacji rdzenia kręgowego przeciwbólowy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 822,1 2018.07.27 83

Pobierz wszystkie dokumenty