Szczegóły wyników

61/2018

"dostawy sukcesywne sprzętu i materiałów jednorazowego użytku"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad.1 i 10 doc 19,7 2018.09.04 96

Pobierz wszystkie dokumenty