Szczegóły wyników

46/2018

"dostawy sukcesywne ładunków do staplera oraz sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 18,5 2018.06.19 91

Pobierz wszystkie dokumenty