Szczegóły wyników

41/2018

"Dostawa aparatury medycznej i sprzętu w ramach realizowanego projektu nr POIS.09.02.00-00-0070/17 pt ,,Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy systemu opieki zdrowotnej w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 1034,7 2018.08.23 123

Pobierz wszystkie dokumenty