Szczegóły wyników

40/2018

"Dostawa mebli medycznych na potrzeby Zakładu Patomorfologii"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 822,7 2018.06.12 99

Pobierz wszystkie dokumenty