Szczegóły wyników

20/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów i opakowań do sterylizacji na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 825,4 2018.06.19 77

Pobierz wszystkie dokumenty