Szczegóły wyników

30/2018

"Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Chirurgii Szczękowej na okres 24 miesięcy "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 823,1 2018.05.21 88

Pobierz wszystkie dokumenty