Szczegóły wyników

17/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych wielorazowego użytku na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 15,9 2018.03.21 168

Pobierz wszystkie dokumenty