Szczegóły wyników

4/2018

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych z włókniny na okres 12 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 20,2 2018.02.15 191

Pobierz wszystkie dokumenty