Szczegóły wyników

II/264/3/17

"Ilościowe badanie czytelnictwa metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej, o liczebności minimum 3000 respondentów, oraz na celowej podpróbie nauczycieli języka polskiego, zatrudnionych w co najmniej 100 szkołach ponadgimnazjalnych wskazanych przez Zamawiającego (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1)"

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia docx 27,0 2017.11.07 244

Pobierz wszystkie dokumenty