Szczegóły wyników

XIV/264/13/17

"Wymiana instalacji oświetleniowej w toaletach budynku A3 wraz z dostawą opraw oświetleniowych oraz wykonanie systemu zarządzania energią elektryczną w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie, w ramach realizacji Projektu nr POIS.01.03.01-00-0057/16 pn.: Modernizacja energetyczna w budynkach A Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/16-00 z dnia 21 grudnia 2016 r. w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. "

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 76,0 2017.07.19 450

Pobierz wszystkie dokumenty