Szczegóły wyników

II/264/1/15

"Przeprowadzenie ilościowego badania czytelnictwa metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview - wspomagany komputerowo wywiad kwestionariuszowy) na losowej, ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie minimum 3000 obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej "

Biblioteka Narodowa

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia doc 31,5 2015.11.03 667

Pobierz wszystkie dokumenty