Szczegóły wyników

RI.271.1.3.2015.ZK

"Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów drogowych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Część 1: Dostawę mieszanki kruszyw z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w ilości do 3400 ton o frakcji 0-31,5mm (zakup, transport, rozładunek) spełniającej następujące parametry: Frakcja żwirowa 30 % Zawartość nadziarna = 5 % Zawartość frakcji pyłowej 2~5 % Wskaźnik piaskowy 40-70 Wskaźnik różnoziarnistości = 5 Część 2: Dostawa tłucznia betonowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Przedmiotem zadania jest dostawa (tj. zakup, transport, rozładunek, rozplantowanie): tłucznia z przekruszonych elementów betonowych o frakcji 0-63 mm w ilości szacunkowej do 1200 ton. Zawartość tłucznia o frakcji 0-5 mm nie może przekraczać 20% całkowitej masy dostawy. CPV 44.11.37.00-2 materiały do naprawiania nawierzchni drogowych. CPV 14.21.20.00-0 - granulaty, odłamki, kamień sproszkow"

Gmina Pokrzywnica

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 21,2 2015.04.01 302

Pobierz wszystkie dokumenty