Szczegóły wyników

RI.271.1.10.2014.MM

"Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 663.513,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek "

Gmina Pokrzywnica

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zawiadomienie o wyborze do BIP docx 14,8 2014.08.25 301

Pobierz wszystkie dokumenty