Katowice, dnia 19.06.2019r.

Znak: TZM/10/Z/2019

 

 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

 

ogłasza postępowanie na:

 

Usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych

z wydzieleniem surowców wtórnych.

 

1.      Ze szczegółowymi warunkami postępowania można zapoznać się w Dziale Zamówień
Publicznych w siedzibie Zamawiającego lub pobrać dokumentację ze strony internetowej
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

2.      Termin składania ofert: 01.07.2019r. godz. 10:00

3.      Miejsce składania ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro - Sekretariat

4.      Termin otwarcia ofert: 01.07.2019r. godz. 10:15

5.      Miejsce otwarcia ofert: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, IV Piętro – Sala konferencyjna

6.      Termin związania ofertą: 30 dni.

7.      Osoba do kontaktu:

Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Roksana Ulbrich

tel. 32/605-35-22, e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

Paulina Wierzba

tel. 32/605-35-21, e-mail:zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

8.      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia oraz Regulaminu Postępowania.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty.