OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1,2,3,4,5,6,7 I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 8,9

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie,

Wołoska 137 ,

02-507 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (022)5081809, fax (022)5081803,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na zakup i sukcesywna dostawa  endoprotez stawu kolanowego, stawu biodrowego, endoprotez bipolarnych, implantów do zespolenia odłamków kostnych , cementu i mieszalników , nośnika antybiotyku, akcesoriów do zabiegów artroskopowych, implantów zespol.

Heraeus Medical Poland Sp. z o.o.

Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

na: zadanie nr 4

Zakup i sukcesywna dostawa cementu kostnego do mocowania  implantów ortopedycznych z domieszką antybiotyków wraz z mieszalnikami za cenę 60 480.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

LIMA POLSKA Sp. z o.o.

Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

na: zadanie nr 5

Zakup i sukcesywna dostawa systemu endoprotez stawu biodrowego z trzpieniem krótkim, uniwersalnym, dysplastycznym i rewizyjnym za cenę 1 334 880.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

LIMA POLSKA Sp. z o.o.

Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

na: zadanie nr 6

Zakup i sukcesywna dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego za cenę    671 760.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

MED&CARE Tomasz Witkowski

Mławska 13, 81-204 Gdynia

na: zadanie nr 7

Zakup i sukcesywna dostawa nośnika antybiotyku za cenę 109 080.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

STRYKER Polska Sp. z o. o.

Poleczki 35, 02-822 Warszawa

na: zadanie nr 3

Zakup i sukcesywna  dostawa implantów tytanowych i stalowych do zespolania odłamów kostnych za cenę     299 138.40 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

na: zadanie nr 1

Zakup i sukcesywna  dostawa  endoprotez  całkowitych stawu kolanowego z komponentami antyalergicznymi za cenę 506 692.80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.

ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

na: zadanie nr 2

Zakup i sukcesywna  dostawa  endoprotez całkowitych  rewizyjnych stawu kolanowego z komponentami antyalergicznymi za cenę 79 110.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Prawne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i sukcesywna  dostawa  endoprotez  całkowitych stawu kolanowego z komponentami antyalergicznymi

Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

2 - Zakup i sukcesywna  dostawa  endoprotez całkowitych  rewizyjnych stawu kolanowego z komponentami antyalergicznymi

Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.

ul. Płowiecka 75

04-501 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni robocze) - 40.00

  100,00

3 - Zakup i sukcesywna  dostawa implantów tytanowych i stalowych do zespolania odłamów kostnych

STRYKER Polska Sp. z o. o.

Poleczki 35

02-822 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

4 - Zakup i sukcesywna dostawa cementu kostnego do mocowania  implantów ortopedycznych z domieszką antybiotyków wraz z mieszalnikami

Heraeus Medical Poland Sp. z o.o.

Bonifraterska 17 2

00-203 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

5 - Zakup i sukcesywna dostawa systemu endoprotez stawu biodrowego z trzpieniem krótkim, uniwersalnym, dysplastycznym i rewizyjnym

LIMA POLSKA Sp. z o.o.

Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

6 - Zakup i sukcesywna dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego

LIMA POLSKA Sp. z o.o.

Łopuszańska 95

02-457 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

7 - Zakup i sukcesywna dostawa nośnika antybiotyku

MED&CARE Tomasz Witkowski

Mławska 13

81-204 Gdynia

1 - Cena - 60.00

2 - termin uzupełnienia magazynu w pełnych dniach kalendarzowych ( max 3 dni kalendarzowe) - 40.00

  100,00

Zamawiający unieważnia z postępowania:

Nr

zadania

Temat

Powód unieważnienia

8

Zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych akcesoriów kompatybilnych z zestawem artroskopowym  Smith&Nephew.

 Brak ważnej oferty lub wniosku: zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 8 - nie złożono ofert nie podlegające odrzuceniu

 

9

Zakup i sukcesywną dostawę  implantów Zespol

Brak ważnej oferty lub wniosku: zgodnie z art.93 ust.1 pkt.1 Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 9 - nie złożono ofert nie podlegające odrzuceniu

 

 

 

Warszawa dnia: 2019-05-15