OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg,

Podmiejska 10 ,

63-900 RAWICZ, woj. wielkopolskie,

tel. (65)545 34 74, fax (65)545 34 74,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera.

 

Wybrano ofertę:

dla zadania:  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego przy użyciu masy asfaltowej na gorąco

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Spółka Jawna

A.Skoczylas i K.Głuszko

56-200 GÓRA

ul. Wrocławska 111

Cena oferty - 262 236.00 zł. (brutto)

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Liczba pkt. w kryterium:

cena (koszt)

Okres gwarancji

Razem

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne DROGOMEL Spółka Jawna A.Skoczylas i K.Głuszko

ul. Wrocławska 111 , 56-200 GÓRA

(1)

  60,00

  40,00

  100,00

1

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak

Bożacin, ul. Ogrodowa 59

63-700 KROTOSZYN

(2)

  53,49

  40,00

  93,49

 

W toku postępowania nie odrzucono żadnych ofert, Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

 

 

RAWICZ dnia: 2018-03-12