Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 159423-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Dostawa dwóch skanerów dziełowych, nabiurkowych, rozładunek, montaż, instalacja, przeprowadzenie prób technicznych i technologicznych dostarczonych urządzeń wraz z niezbędnym wyposażeniem informatycznym, jak również przeszkolenie...
Termin składania ofert: 2016-08-05

Numer ogłoszenia: 165945 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 159423 - 2016 data 26.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6082271, 6082910, fax. 22 6082624.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: