Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2020

"Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu Projektu "Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia""

"EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 215,0 2020.12.29 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 325,8 2020.12.29 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 285,1 2020.12.29 22
Formularz oferty doc 322,0 2020.12.29 24
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 294,0 2020.12.29 24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 345,5 2020.12.29 21
Projekt umowy doc 379,5 2020.12.29 24
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 284,5 2020.12.29 23
Wykaz osób doc 314,0 2020.12.29 22
Wykaz usług doc 296,5 2020.12.29 27
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 280,2 2020.12.29 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 doc 278,9 2021.01.12 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 298,0 2021.01.15 23

Pobierz wszystkie dokumenty