Szczegóły ogłoszenia

BZ.272.16.2020

""Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marka w Mszanie Dolnej wraz z utwardzeniem części działki budowlanej""

Zarząd Powiatu w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 120,5 2020.05.20 24

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 73,5 2020.05.20 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 ORIENTACJA pdf 6544,2 2020.05.20 20
2 PLAN SYTUACYJNY pdf 429,9 2020.05.20 20
3 PRZEKRÓJ NORMALNY pdf 1950,3 2020.05.20 14
OPIS TECHNICZNY pdf 457,4 2020.05.20 15
Projekt Techniczny pdf 806,9 2020.05.20 15
PRZEDMIAR ROBÓT Mszana D. szkoła pdf 275,7 2020.05.20 37
STWiOR-Branża drogowa pdf 1621,5 2020.05.20 14
Załącznik nr 1 - Wzór Formularza oferty doc 83,5 2020.05.20 19
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania doc 50,0 2020.05.20 16
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowani doc 50,0 2020.05.20 16
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 54,0 2020.05.20 15
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji doc 47,5 2020.05.20 15
Załącznik nr 6 – Wzór umowy doc 206,0 2020.05.20 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,7 2020.06.04 4

Pobierz wszystkie dokumenty