Szczegóły ogłoszenia

27/2020

"Usługi serwisowe aparatu rtg Allura i przeglądy sprzętu laryngologicznego, kardiologicznego i kardiomonitorów"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 62,1 2020.03.13 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 82,9 2020.03.13 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.13 34
F07_Wzór oświadzczenia-11 pdf 122,6 2020.03.13 33
Formularz oferty xlsx 60,6 2020.03.13 36
Formularze cenowe xlsx 69,4 2020.03.13 47
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,7 2020.03.13 33
Projekt umowy-zad. 1 docx 40,2 2020.03.13 36
Projekt umowy-zad.2-23 docx 35,9 2020.03.13 33
Wykaz osób docx 17,7 2020.03.13 33
Wykaz usług docx 17,9 2020.03.13 33
Z9_Zasady środowiskowe i jakości pdf 125,0 2020.03.13 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,2 2020.04.03 4

Pobierz wszystkie dokumenty