Szczegóły ogłoszenia

ZP/652/D/20

"Dostawa serwera komputerowego"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 141,0 2020.02.21 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 80,0 2020.02.27 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 284,5 2020.02.21 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia pdf 2184,0 2020.02.21 57
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy docx 52,3 2020.02.21 36
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy docx 49,3 2020.02.21 34
Załącznik nr 3 - JEDZ xml 126,3 2020.02.21 31
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 52,6 2020.02.21 32
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw doc 36,5 2020.02.21 33
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,0 2020.02.21 34
Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy docx 57,6 2020.02.21 37

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 1 pdf 1310,0 2020.02.27 36
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 2 pdf 524,3 2020.03.02 33
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 3 PDF 381,9 2020.03.12 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2020.03.25 26
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 20,4 2020.03.25 19

Pobierz wszystkie dokumenty