Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/9/19

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,1 2020.01.08 120

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 21,8 2020.01.28 106

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63,0 2020.01.08 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.01.08 102
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,2 2020.01.08 99
Szczegółowy opis zamówienia doc 28,5 2020.01.08 131
Wzór oferty na dostawy doc 26,4 2020.01.08 98
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,0 2020.01.08 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 581,2 2020.02.04 89

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2020.02.14 126

Pobierz wszystkie dokumenty