Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/9/19

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,1 2020.01.08 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 63,0 2020.01.08 16

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.01.08 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,2 2020.01.08 13
Szczegółowy opis zamówienia doc 28,5 2020.01.08 22
Wzór oferty na dostawy doc 26,4 2020.01.08 12
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,0 2020.01.08 12

Pobierz wszystkie dokumenty