Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-24/19

"Remont pomieszczeń Działu Domów Studenckich, pomieszczenia magazynowego w piwnicy oraz pomieszczeń sanitarnych na I, II, VII, VIII, IX, X piętrze w Domu studenta nr-5 Maluch"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2019.11.21 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,3 2019.11.21 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.11.21 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.11.21 65
RB MALUCH DDS pdf 1409,3 2019.11.21 82
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.11.21 72
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.11.21 71

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.12.10 70

Pobierz wszystkie dokumenty