Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-553/19

"Budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-553/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,4 2019.08.14 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,4 2019.08.14 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.08.14 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,5 2019.08.14 6
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.08.14 7
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.08.14 7
Wykaz osób doc 38,5 2019.08.14 7
Wzór formularza oferty docx 34,0 2019.08.14 12
Wzór umowy docx 87,6 2019.08.14 7
wzór wykazu usług doc 44,5 2019.08.14 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,8 2019.08.14 8

Pobierz wszystkie dokumenty