Szczegóły ogłoszenia

ZP/25/2019

"Przebudowa (modernizacja) istniejących wind nr 2,3,4,5 w Budynku Głównym Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na stronę internetową i na tablicę ogłoszeń doc 61,4 2019.08.14 113

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 270,0 2019.08.14 74

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Przedmiar - zał. nr 1.3. pdf 46,3 2019.08.14 118
Przedmiar - zał. nr 1.5. pdf 50,0 2019.08.14 111
Przedmiar - zał.nr 1.2. pdf 48,6 2019.08.14 107
Przedmiar- zał. nr 1.4. pdf 50,4 2019.08.14 102
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót docx 41,9 2019.08.14 105
Winda nr 2 rys 1.2 pdf 4799,5 2019.08.14 97
Winda nr 2 rys 2.2 pdf 3135,6 2019.08.14 120
Winda nr 3 rys 1.2 pdf 5849,8 2019.08.14 104
Winda nr 3 rys 2.2 pdf 3514,6 2019.08.14 108
Winda nr 4 rys 1.2 pdf 5100,2 2019.08.14 115
Winda nr 4 rys 2.2 pdf 3503,5 2019.08.14 102
Winda nr 5 rys 1.2 pdf 5454,3 2019.08.14 111
Winda nr 5 rys 2.2 pdf 3949,3 2019.08.14 100
Załacznik nr 9 - Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2019.08.14 103
Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy doc 59,0 2019.08.14 108
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków doc 42,0 2019.08.14 96
Załącznik nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 49,5 2019.08.14 104
Załącznik Nr 4 - Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2019.08.14 102
Załącznik Nr 5 - Wykaz osób doc 43,5 2019.08.14 108
załącznik nr 6 - wzór umowy doc 244,5 2019.08.14 108
Załącznik nr 7- Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,9 2019.08.14 107
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji ni doc 36,5 2019.08.14 105

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 29,6 2019.08.30 116

Pobierz wszystkie dokumenty