Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-514/19

"dostawa 3 sztuk licencji Oracle Database lub równoważnych - KC-zp.272-514/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 164,6 2019.08.08 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 94,7 2019.08.08 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,4 2019.09.10 19
JEDZ doc 312,8 2019.08.08 43
pl-usos-dokumentacja-wdrozeniowa_0 - załącznik nr 4 pdf 5094,1 2019.08.08 52
Wzór formularza oferty - dostawy doc 264,5 2019.08.08 43
Wzór umowy - dostawy doc 267,7 2019.08.08 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 611,3 2019.08.22 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (9) xml 250,9 2019.08.08 42
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 266,3 2019.08.22 33
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.09.10 21
Nowy obowiązujący wzór umowy - załącznik nr 3A docx 262,6 2019.08.22 30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 284,0 2019.08.27 31

Pobierz wszystkie dokumenty