Szczegóły ogłoszenia

SA.270.1.3.2019

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Gryfice - Zadanie nr 1 leśnictwo Lubin (d. leśnictwo Raduń)"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1459,2 2019.08.02 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 123,7 2020.03.24 20
SA.270.1.3.2019 SIWZ docx 200,5 2019.08.02 87
skan - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 570,5 2020.03.12 37
skan - protokół z otwarcia ofert pdf 773,9 2019.09.06 76
skan - zawiadomienie o odrzuceniu oferty pdf 401,0 2019.09.12 64
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy docx 108,8 2019.08.02 85
Załącznik nr 10 Identyfikator postępowania i klucz publiczny zip 11,8 2019.08.02 81
Załącznik nr 2 JEDZ doc 253,5 2019.08.02 77
Załącznik nr 3 Oświadczenie o grupie kapitałowej docx 101,8 2019.08.02 86
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia docx 101,5 2019.08.02 77
Załącznik nr 5 Wykaz osób docx 103,3 2019.08.02 83
Załącznik nr 6 Wzór umowy docx 117,6 2019.08.02 98
Załącznik nr 7 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 1 pdf 15697,1 2019.08.02 68
Załącznik nr 8 Podręcznik Wdrażania Projektu cz 2 pdf 1785,0 2019.08.02 97
Załącznik nr 9 - dokumentacja projektowa zip 61674,5 2019.08.02 75

Pobierz wszystkie dokumenty