Szczegóły ogłoszenia

ZP/2061/U/19

"Zapewnienie noclegów, wyżywienia i sal szkoleniowych podczas warsztatów organizowanych w ramach projektów: Przyszłość Wielkopolski w rękach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kuźnią wielkopolskich talentów. Zamówienie zostało podzielone na dwie części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 124,7 2019.07.31 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 1 docx 83,9 2019.07.31 31
zał. 1 - Formularz ofertowy cz. 2 docx 84,0 2019.07.31 31
zał. 2, 2a - Oswiadczenia wykonawcy docx 76,6 2019.07.31 27
zał. 3 - Istotne postanowienia umowy docx 92,0 2019.07.31 31
zał. 4 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej docx 17,3 2019.07.31 23
zał. A - Opis przedmiotu zamówienia cz. 1 docx 79,3 2019.07.31 30
zał. A - Opis przedmiotu zamówienia cz. 2 docx 72,2 2019.07.31 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 88,0 2019.08.08 28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf 402,3 2019.09.06 12

Pobierz wszystkie dokumenty